“150 god. od rođenja Aca Prijića”

“150 god. od rođenja Aca Prijića”

Prigodna marka

Kataloške informacije

Autor:
Gordana Đurović
Štampa:
"BLICDRUK" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
35.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,30 EUR
Tiraž:
40 000 serija
FDC:
1

Opis