“200g. od rođ. Vuka Vrčevića”

“200g. od rođ. Vuka Vrčevića”

%tip%

Kataloške informacije

Autor:
Slađana Bajić Bogdanović
Štampa:
"BLICDRUK" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell (Chancellor Litho PVA GUM 102 GM/2)
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
35,37 X 29,22mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,30 EUR
Tiraž:
30 000 serija
FDC:
1

Opis