50 god. Crnogorske akademije nauka i umjetnosti

50 god. Crnogorske akademije nauka i umjetnosti

Prigodna marka
Tabak
Koverat prvog dana
Prigodan žig prvog dana

Kataloške informacije

Autor:
Adela Zejnilović
Štampa:
"Blicdruk" – Sarajevo
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 ¼
Broj maraka:
1
Dimenzije:
29.00 x 35.00 mm
Šalt. tabak:
20 maraka
Nominala:
0.50 €
Tiraž:
10 000
FDC:
1

Opis

Društvo za nauku i umjetnost Crne Gore osnovano je Zakonom koji je Skupština Republike Crne Gore donijela 12. oktobra 1971. godine, a na osnovu Zakona o CANU iz 1976. godine nastavilo je rad kao Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti ima status najviše ustanove u oblasti nauke i umjetnosti u Crnoj Gori, od posebnog nacionalnog i državnog interesa i značaja.
Misija Akademije je unapređenje naučne i umjetničke djelatnosti, afirmacija duhovne, nacionalne i državne tradicije Crne Gore.

Pošta Crne Gore, na inicijativu Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, publikuje prigodno izdanje za posebne prilike “50 god. Crnogorske akademije nauka i umjetnosti”, koje sadrži prigodnu marku i koverat prvog dana.

Dizajnersko rješenje: Adela Zejnilović, grafička dizajnerka iz Podgorice