75 god. visokog školstva u Crnoj Gori

75 god. visokog školstva u Crnoj Gori

Prigodna marka
Tabak
Koverat prvog dana
Prigodan žig prvog dana

Kataloške informacije

Autor:
Romana Pehar
Štampa:
"Blicdruk" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
29.00 X 35.00 mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,30 EUR
Tiraž:
5 000 serija
FDC:
1

Opis

Prva visokoškolska ustanova u Crnoj Gori je bila Viša pedagoška škola koja je počela sa radom 17.10.1947. godine na Cetinju. Integracijom Učiteljske škole iz Nikšića i Više pedagoške škole sa Cetinja, formirana je Pedagoška akademija u Nikšiću 1.10.1963. godine. Pedagoška akademija je transformisana u Nastavnički fakultet 1977. godine, a u Filozofski fakultet 1988. godine. Povodom obilježavanja 75 godina postojanja višeg i visokog školstva u Crnoj Gori, Pošta Crne Gore publikuje prigodno izdanje za posebne prilike.
Izdanje „75 god. visokog školstva u Crnoj Gori“ sadrži marku i koverat prvog dana.
Dizajnersko rješenje: Romana Pehar, slikarka iz Kotora.