EUROMED Postal Mediteranski festivali

EUROMED Postal Mediteranski festivali

Prigodna marka
Tabak
Koverat prvog dana
Prigodan žig prvog dana

Kataloške informacije

Autor:
Ivana Kadić
Štampa:
"Blicdruk", Sarajevo
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
28.00X42.00
Šalt. tabak:
8+1
Nominala:
0,95EUR
Tiraž:
30 000
FDC:
1

Opis

Euromed Postal Mediteranski festivali

Filmski festival Herceg Novi – Montenegro Film Festival

Filmski festival Herceg Novi – Montenegro Film Festival najznačajniji је filmski festival u Crnoj Gori i održava se već više od tri decenije.

Internacionalni program fokusira se na takmičarske selekcije regionalnih dugometražnih ostvarenja, dokumentarnih i studentskih filmova.

Cilj festivala je da promoviše regionalnu i svjetsku kinematografiju, otvarajući prostor za autore i filmove koji njeguju autentičan umjetnički senzibilitet, hrabar pristup društvenoj stvarnosti, filmskom jeziku i produkciji, sa akcentom na predstavljanje presjeka savremenih poetika i izraza.

Pošta Crne Gore u okviru izdanja Euromed Postal Mediteranski festivali Filmski festival Herceg Novi – Montenegro Film Festival, publikuje prigodnu marku i koverat prvog dana.

Dizajnersko rješenje: Ivana Kadić, grafička dizajnerka iz Podgorice.