“Evropa Mostovi – Most na Moštanici”

“Evropa Mostovi – Most na Moštanici”

%tip%

Kataloške informacije

Autor:
Zorana Tošić
Štampa:
"BLICDRUK" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell (Chancellor Litho PVA GUM 102 GM/2)
Župčanje:
češljasto 13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
42,00x29,00 mm
Šalt. tabak:
8+1
Nominala:
0,95 EUR
Tiraž:
60 000 serija
FDC:
1

Opis