“FLORA – Berkelova zvjezdača”

“FLORA – Berkelova zvjezdača”

%tip%

Kataloške informacije

Autor:
Ivana Kadić
Štampa:
"Forum” Novi Sad
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
2
Dimenzije:
35.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak:
8+1
Nominala:
0,95 EUR
Tiraž:
40 000 serija
FDC:
1

Opis