Flora Kasoronja (Trapa natans L.)

Flora Kasoronja (Trapa natans L.)

Prigodna marka
Tabak
Koverat prvog dana
Prigodan žig prvog dana

Kataloške informacije

Autor:
Ivana Kadić
Štampa:
Blicdruk Sarajevo
Papir:
Tullis Rassell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
42.00 X 28.00
Šalt. tabak:
8+1
Nominala:
1,00 EUR
Tiraž:
30 000
FDC:
1

Opis

Flora

Kasoronja (Trapa natans L.)

Kasoronja (Trapa natans L.)  je slatkovodna biljka i reliktna vrsta, nastala krajem tercijera, tokom glacijalnog i postglacijalnog perioda.

Ima dvije vrste listova: listovi u vodi su nitasti i brzo otpadaju, a listovi iznad vode su plutajući, krupni, rombični i nazubljeni po krajevima.

Tokom ljeta listovi su lijepe zelene boje, dok s jeseni postaju crvenkasti i polako odumiru.

Bijeli cvjetovi se nalaze u osnovi plutajućih listova. Plod je orah sa rogovima, po kome se biljka u nekim zemljama naziva vodeni orah. Plod kasoronje od davnina se sakupljao za ljudsku i životinjsku ishranu. Skadarsko jezero pruža idealne uslove za život ovoj biljnoj vrsti, koja je u Crnoj Gori zaštićena nacionalnim zakonodavstvom.

Pošta Crne Gore, u okviru izdanja „Flora Kasoronja (Trapa natans L.)“, publikuje prigodnu marku i koverat prvog dana.

Dizajnersko rješenje: Ivana Kadić, grafička dizajnerka iz Podgorice