Istorijsko nasljeđe Đevojački institut na Cetinju; Kraljica Milena Petrović Njegoš; Polimski muzej

Istorijsko nasljeđe Đevojački institut na Cetinju; Kraljica Milena Petrović Njegoš; Polimski muzej

Prigodna marka
Tabak
Koverat prvog dana
Prigodan žig prvog dana

Kataloške informacije

Autor:
Ivana Kadić i Romana Pehar
Štampa:
Blicdruk Sarajevo
Papir:
Tullis Rassell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
3
Dimenzije:
29.00X35.00 mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,30; 0,40; 0,50 EUR
Tiraž:
90 000
FDC:
3

Opis

Polimski muzej

Polimski muzej u Beranama osnovan je 1955. godine. U njemu je sačuvano bogato kulturno nasljeđe prostora Gornjeg Polimlja, koje otkriva kako je izgledao život u Polimlju od praistorije do današnjih dana. Na osnovu predmeta kojima raspolaže, Polimski muzej teži da prikaže istoriju Gornjeg Polimlja – hronološki, teritorijalno i tematski. Preko 10.000 muzejskih predmeta podijeljeno je u više posebnih zbirki: arheološku, etnografsku, istorijsku, umjetničku, numizmatičku, heraldičku, lapidarnu, prirodnjačku, zbirku fotografija i zbirku pečata.

Pošta Crne Gore, u okviru izdanja Istorijsko nasljeđe Polimski muzej , publikuje prigodnu marku i koverat prvog dana.

Dizajnersko rješenje: Ivana Kadić, grafička dizajnerka iz Podgorice