Pomorstvo Vjenčanje Crne Gore sa morem

Pomorstvo Vjenčanje Crne Gore sa morem

Prigodna marka
Tabak
Koverat prvog dana
Prigodan žig prvog dana

Kataloške informacije

Autor:
Ivana Kadić
Štampa:
"Blicdruk", Sarajevo
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
42.00X28.00
Šalt. tabak:
8+1
Nominala:
0,95 EUR
Tiraž:
30 000
FDC:
1

Opis

Vjenčanje Crne Gore sa morem

Crna Gora je u ratu protiv Osmanskog carstva, poslije duge borbe zauzela Bar i izašla na more 1878. godine.

Ovaj važni istorijski događaj opisuje i slika Ivana Žmirića „Vjenčanje Crne Gore sa morem“, čija se jedna verzija čuva u Pomorskom muzeju u Kotoru.

Slika prikazuje knjaza Nikolu sa pratnjom, na jedrenjaku, kako drži prsten kojim simbolično vjenčava more.

Pošta Crne Gore u okviru izdanja  Pomorstvo Vjenčanje Crne Gore sa morem  publikuje prigodnu marku i koverat prvog dana.

Dizajnersko rješenje: Ivana Kadić, grafička dizajnerka iz Podgorice