“Zaštita prirode”

“Zaštita prirode”

%tip%
%tip%

Kataloške informacije

Autor:
Zoran Popović
Štampa:
"BLICDRUK" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
2
Dimenzije:
35.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,30 EUR, 0.95 EUR
Tiraž:
40 000 serija
FDC:
2

Opis