Isplata dječijih dodataka za djecu do 18 godina

Isplata dječijih dodataka za djecu do 18 godina

Isplatu dječijih dodataka za djecu do 18 godina, poštari će vršiti na adresi korisnika.

Ukoliko prilikom prvog pokušaja isplate primalac ne bude na adresi, poštar će na toj adresi ostaviti obavještenje: „Izvještaj o prispijeću“, koje sadrži informacije kada, gdje i u kojem roku primalac može podići novac. Novac je moguće podići na šalterima pošta do prve naredne subote.

Ako do tada primalac ne podigne novac, prve naredne subote biće organizovan drugi pokušaj isplate dječijih dodataka. Dakle, ukoliko korisnik nije bio na adresi radnim danima i nije podigao novac, isplata dječijeg dodatka će biti pokušana ponovo prve naredne subote na adresi stanovanja.

Ukoliko se ni nakon drugog pokušaja isplate primalac ne nađe na adresi, biće mu ponovo ostavljen „Izvještaj o prispijeću“ sa svim potrebnim informacijama kada, gdje i u kojem roku može podići novac.