Ugovor za pružanje usluga – priprema sistema Pošte Crne Gore za monitoring centar za dojavu alarma, panik tastera i video nadzora Jednostavna nabavak br. 13.20

Ugovor za pružanje usluga – priprema sistema Pošte Crne Gore za monitoring centar za dojavu alarma, panik tastera i video nadzora Jednostavna nabavak br. 13.20