Kasoronja na poštanskoj marki

Kasoronja na poštanskoj marki

Pošra Crne Gore publikovala je prigodno izdanje poštanskih maraka Flora Kasoronja (Trapa natans L.).

U okviru izdanja „Flora Kasoronja (Trapa natans L.)“, publikovana je prigodna marka i Koverat prvog dana.

Dizajnersko rješenje potpisuje Ivana Kadić, grafička dizajnerka iz Podgorice.

Na Koverti prvog dana je navedeno da je Kasoronja (Trapa natans L.)  slatkovodna biljka i reliktna vrsta, nastala krajem tercijera, tokom glacijalnog i postglacijalnog perioda.

Ima dvije vrste listova: listovi u vodi su nitasti i brzo otpadaju, a listovi iznad vode su plutajući, krupni, rombični i nazubljeni po krajevima.

Tokom ljeta listovi su lijepe zelene boje, dok s jeseni postaju crvenkasti i polako odumiru.

Bijeli cvjetovi se nalaze u osnovi plutajućih listova. Plod je orah sa rogovima, po kome se biljka u nekim zemljama naziva vodeni orah. Plod kasoronje od davnina se sakupljao za ljudsku i životinjsku ishranu. Skadarsko jezero pruža idealne uslove za život ovoj biljnoj vrsti, koja je u Crnoj Gori zaštićena nacionalnim zakonodavstvom.