Kopije računa EPCG u svim poštama

Kopije računa EPCG u svim poštama

Prepis računa za električnu energiju građani od danas mogu dobiti u svim poslovnicama Pošte Crne Gore.
Za kopiju EPCG računa korisnik mora znati pretplatni/naplatni broj.
Podsjetimo, osim prepisa računa za električnu energiju, u poštama su dostupni i prepisi računa T-COM-a, M:TEL-a i mobilnog operatera ONE.