Kopije računa u svim poštama

Kopije računa u svim poštama

Podsjećamo korisnike da u svim našim poslovnicama mogu dobiti prepis računa za električnu energiju i prepise računa T-COM-a, M:TEL-a i mobilnog operatera ONE.

Za kopiju EPCG računa korisnik mora znati pretplatni/naplatni broj.