Na web shop-u i pozivom 19801 možete naručiti prehrambene i pakete hemije

Na web shop-u i pozivom 19801 možete naručiti prehrambene i pakete hemije

Prehrambene pakete i pakete hemije možete poručiti pozivom Call centra na 19801 i putem Poštinog web shop-a.   Detaljne informacije o tipu paketa i sadržaju svakog pojedinačno možete pronaći na web shop-u.  

Pogledajte sadržaj paketa.