Novi informacioni sistem osnova za uspješnu i savremenu Poštu Crne Gore

Novi informacioni sistem osnova za uspješnu i savremenu Poštu Crne Gore

Pošta Crne Gore je nedavno uvela novi informacioni sistem koji će zamijeniti više zastarjelih, a po pitanju efikasnosti veoma ograničenih sistema, ali i objediniti one sisteme koji su u upotrebi čime će cjelokupan sistem biti znatno unapriijeđen. 

Naime, novo rukovodstvo je u Pošti zateklo set različitih informacionih sistema koji nijesu međusobno povezani (devet sistema), nijesu efikasni i ne omogućavaju realnu obradu podataka, čime se  onemogućava egzaktno praćenje poslovanja, kao i njegovo unapređivanje.

Ovakvi nekoherentni sistemi nijesu mogli da pokriju sve sektore u Pošti, a podaci su se čuvali u nepouzdanim evidencijama. Takav sistem koji je tehnološki prevaziđen nije mogao da obezbijedi zaštitu podataka, pa je praćenje poslovanja bilo znatno otežano. Nastavak poslovanja u tim uslovima u bliskom periodu bi izvjesno doveo do ugrožavanja ekonomske stabilnosti Pošte Crne Gore, kao privrednog društva koje jedino posjeduje licencu univerzalnog poštanskog operatora. Ova konstatacija je zasnovana na nespornoj činjenici da je u prethodnoj deceniji izgubljeni prihod samo na ime univerzalnog neto troška iznosio i preko 500.000,00 eura na godišnjem nivou. Takav način poslovanja predstavljao je kontinuirani gubitak za Poštu Crne Gore i to za posao koji je nesumnjivo izvršen i pretrpljeno neopravdano finansijsko opterećenje, dok potvrdu za gubitke nalazimo u rješenjima Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost iz kojih proizilazi da je u osnovi razlog za odbijanje zahtjeva za verifikaciju, a potom i isplatu univerzalnog neto troška, nepouzdan informacioni sistem. Novi informacioni sistem, uvažavajući sve primjedbe Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, obezbijediće pouzdan i vjerodostojan način evidentiranja podatka, zbog čega će dokazivost univerzalnog neto troška biti nesumnjiva, a naplata po ovom osnovu više neće biti dovođena u pitanje. 

Novi centralizovani integrisani poslovni informacioni sistem obuhvata ERP sistem, koji će omogućiti praćenje svih poslovnih transakcija, DMS koji će upravljati dokumentima i osigurati njihovo sigurno skladištenje, BI sistem koji korisnicima omogućava pregled interaktivnih analitičkih izvještaja na računarima, mobilnim uređajima, tabletima i sl. Posebna prednost novog informacionog sistema jeste pouzdano registrovanje radnog vremena zaposlenih, što je u privrednom društvu sa preko 1000 zaposlenih do sada bilo nemoguće. Isto tako, izvještaji iz ove sfere bili su nepregledni i nesistematizovani, što je često prouzrokovalo nezadovoljstvo zaposlenih, što predstavlja i činjenicu da ljudski resursi Društva nijesu upotrebljeni na najbolji način, odnosno na zadovoljstvo zaposlenih, a u korist Društva.

Neophodno je istaći i veliku prednost ovog sistema, a to je činjenica da će DMS sistem, odnosno sistem za praćenje i čuvanje dokumentacije, moći da se ponudi drugim, eksternim korisnicima, te će na taj način obogatiti poslovnu ponudu Pošte Crne Gore i značajno doprinijeti proširenju poslovanja, kao i ekonomskom snaženju, što će obezbijediti da Pošta Crne Gore stekne trajne klijente u privatnom i javnom sektoru.

Dolaskom novog rukovodstva konstatovano je da Pošta Crne Gore po pitanju svog poslovanja mora ići u korak sa vremenom, inače će dovesti u pitanje svoj ekonomski opstanak, budući da korisnicima nudi samo tradicionalne usluge, koje u današnjem vremenu i savremenom načinu života sve češće postaju zamjenjive upotrebom napredne tehnologije.

Vodeći se potrebama da Poštu Crne Gore modernizuje, prilagodi svim korisnicima, obezbijedi dugoročno poslovanje i konstantan ekonomski rast prateći trendove i potrebe svojih korisnika, Odbor direktora Pošte Crne Gore prilikom usvajanja Plana javnih nabavki za 2022. godinu, predvidio je ovu investiciju, koja će se finansirati iz kreditnih sredstva, dok će kroz implementaciju novog sistema u realnom roku biti povraćena investicija, a u narednom periodu biće obezbijeđeni stabilni prihodi. Važno je ponovo naglasiti da ovaj projekat predstavlja investiciju i podizanje vrijednosti Pošte Crne Gore. 

Novi informacioni sistem osnov je za unapređenje i razvoj Pošte Crne Gore, jer će omogućiti između ostalog kontrolu poslovanja, donošenje odluka, elektronsko čuvanje i upravljanje dokumentacijom, obezbijediće praćenje radnog vremena i angažovanosti svih zaposlenih, ali i postati konkurentna za sve tržišne izazove.

Uvjereni da je savremeno poslovanje jedini ispravan put za razvoj Pošte Crne Gore i u očekivanju da će osavremenjavanje poslovanja biti u korist građana Crne Gore, uz povećan nivo društvene odgovornosti poručujemo da smo nepovratno opredijeljeni da nastavimo naše zalaganje da dostignemo nivo univerzalnih poštanskih operatora u regionu i Evropskoj uniji. Isto tako, poručujemo da će razvijena, snažna i savremena Pošta Crne Gore biti garant kvalitetnih usluga, ali i dobar poslodavac svojih zapslenih, te poželjan poslodavac obrazovanim, profesionalnim i kvalifikovanim kadrovima. 

Gradimo Poštu Crne Gore za 21. vijek.