OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE

Pošta Crne Gore obavještava svoje korisnike da zbog kratkotrajnog prekida saobraćaja na relaciji Šavnik–
Žabljak, danas, 8.2.2022. godine, neće biti poštanske razmjene sa poštama 84220 Žabljak, 84222
Njegovuđa i 84210 Pljevlja.