Od 29. novembra do 6. decembra obavezna upotreba markice Crvenog krsta

Od 29. novembra do 6. decembra obavezna upotreba markice Crvenog krsta

Tokom obilježavanja Dana Crvenog krsta, u periodu od 29. novembra do 6. decembra, sve pošiljke u unutrašnjem saobraćaju, izuzev novina i časopisa, pri predaji moraju biti opremljene i posebnom markicom čija je vrijednost 0,25 €.

Poslovnim korisnicima Pošta će izdavati posebne markice na osnovu priloženog dokaza o uplati na žiro račun Crvenog krsta 520-426105-26.

Ukupan iznos od prodaje ovih markica biće uplaćen na žiro račun Crvenog krsta Crne Gore.

Pošta Crne Gore obračun i naplatu ovih sredstava vrši u skladu sa odredbama Zakona o Crvenom krstu Crne Gore.