Odabrana najbolja dizajnerska rješenja za marke u 2024. godini

Odabrana najbolja dizajnerska rješenja za marke u 2024. godini

REZULTATI  KONKURSA za izbor motiva i načina likovnog rješenja prigodnih poštanskih maraka prema “Programu izdavanja prigodnih poštanskih maraka za 2024. godinu” :

  1. Izdanje pod nazivom Umjetnost u Crnoj Gori kroz vjekove 2024  

           Stefan Mitrov Ljubiša

Komisija je izabrala idejno rješenje (marka, FDC i žig) autorke Ivane Kadić.

  • Izdanje pod nazivom    Flora   Kasoronja (Trapa natans L.)

Komisija je izabrala idejno rješenje (marka, FDC i žig) autorke Ivane Kadić,

  • Izdanje pod nazivom   100 god. od rođenja Branka Filipovića Fila

Komisija je izabrala idejno rješenje (marka, FDC i žig) autorke  Radojke Vujović.

  • Izdanje pod nazivom  EVROPA  Podvodna fauna i flora

Zlatni koral (Savalia savaglia)

Komisija je izabrala idejno rješenje (marka, blok, FDC i žig) autorke Ivane Kadić.

  • Izdanje pod nazivom  Zaštita prirode  Ušće rijeke Sutorine

Komisija je izabrala idejno rješenje (marka, FDC i žig) autorke Ivane Kadić,

  • Izdanje pod nazivom   Turizam  Selo Godinje

Komisija je izabrala idejno rješenje (marka, MC, FDC, i žig) autorke Mije Bulatović.

  • Izdanje pod nazivom Dan marke  150 god. Svjetskog poštanskog saveza

Komisija je izabrala idejno rješenje (marka, FDC, i žig) autorke Ivane Kadić.

  • Izdanje pod nazivom  Istorijsko nasljeđe  Brskovo

Komisija je izabrala idejno rješenje (marka, FDC i žig ) autorke Ivane Kadić .

  • Izdanje pod nazivom Novogodišnje marke

Komisija je izabrala idejno rješenje (dvije marke, FDC, i žig) autorke Jelene Vujović.

Nijesu izabrani radovi pod šiframa: RUMBA, SKADAR, ksc2303, ddmz1991, Artemizija, 24u06k, d05u06k06, 8ART8 i 050302.

Za izdanja poštanskih maraka pod nazivom: Euromed Postal – Sportovi na Mediteranu  Boćanje, kao i 250 god. od rođenja Aleksija Lazovića komisija nije izabrala idejna rješenja.

Za navedena izdanja  prigodnih poštanskih maraka biće raspisan ponovni Konkurs.

Napomena:

Prijedlozi autora koji ne budu izabrani, biće vraćeni autorima ličnim preuzimanjem na adresi Bulevar Ibrahima Dreševića b.b.- zgrada Poštansko logističkog centra (arhiva), u roku od 30 dana od dana izvršenog izbora likovnih rješenja( Izbor je izvršen 12.01.2024.).

S obzirom da su učesnici predali ponude (Konkursni rad sa pratećom dokumentacijim) za Konkurs pod određenom šifrom, prilikom preuzimanja ponude dužni su priložiti Potvrdu o prijemu ponude, ako su ponudu predali na arhivi Pošte (Bulevar Ibrahima Dreševića b.b. –  zgrada Poštansko logističkog centra). Ukoliko su ponudu predali putem pošte, autori će priložiti Potvrdu  o prijemu pošiljke.

Pošta Crne Gore AD garantuje da se Konkursni radovi koji nijesu izabrani, a nijesu preuzeti od strane autora, neće koristiti ni u koju svrhu, te će biti uništeni nakon isteka roka od trideset (30) dana od dana objave rezultata Konkursa. Uništavanje Konkursnih radova sprovešće Komisija imenovana Rješenjem izvršnog direktora.