Posjeta delegacije Pošte Srbije

Posjeta delegacije Pošte Srbije

U skladu sa Protokolom o poslovnoj saradnji između Pošte Crne Gore i JP “Pošta Srbije”, a u cilju unapređenja međusobne tehničko-poslovne saradnje u oblasti poslovanja dva javna poštanska operatora, delegacija Pošte Srbije posjetila je dana 23 i 24 februara Poštu Crne Gore.

Tema posjete je razmena iskustava u planiranju racionalnog razvoja infrastrukture poštanske mreže i realizaciji projekata podržanih od nadležnih institucija, sa akcentom na izgradnju novog poštanskog logističkog centra u Podgorici, kao strategijskog odgovora Pošte novim zahtjevima tržišta za kvalitetnihjim uslugama i konkrurentnijim i profitabilnijim nastupom Društva na slobodnom tržištu poštanskih usluga