POŠTA CRNE GORE DOBILA NOVOG IZVRŠNOG DIREKTORA

POŠTA CRNE GORE DOBILA NOVOG IZVRŠNOG DIREKTORA

Odbor direktora Pošte Crne Gore AD Podgorica na sjednici održanoj dana 14.06.2023. godine imenovao je Josipa Đuraškovića za novog izvršnog direktora Pošte Crne Gore.

Prethodno na istoj sjednici Odbor direktora je utvrdio prestanak mandata Draganu Tufegdžiću na lični zahtjev. U svom zahtjevu naveo je da se povlači sa mjesta izvršnog direktora iz ličnih razloga uz osvrt na dostignuća Pošte Crne Gore tokom njegovog obavljanja funkcije izvršnog direktora.

Odbor direktora Pošte Crne Gore izrazio je žaljenje zbog ovakve odluke, posebno zbog izuzetnog doprinosa dosadašnjeg izvršnog direktora Dragana Tufegdžića razvoju Pošte Crne Gore, ali je istovremeno uvažio njegove lične razloge.

U tom smislu, gdin Dragan Tufegdžić je novoizabranom izvršnom direktoru predao dužnost podsjećajući da je u proteklih dvije godine Pošta Crne Gore preduzela niz aktivnosti kako bi svoje poslovanje prilagodila zahtjevima savremenog tržišta, postavljajući u svojim strateškim dokumentima jasne ciljeve i korake koje treba preduzeti.

Prije svega preduzete su aktivnosti na polju digitalizacije i uspostavljanja informacionih rješenja koja će omogućiti Pošti Crne Gore da ide u korak sa vremenom i da se na taj način lakše suočava sa sve većim izazovima koje savremeno poslovanje donosi.

Zatim, podsjetio je na važnost ulaganja u najvredniji kapital društva, a to su zaposleni, te da je Pošta Crne Gore rukovodeći se ovom maksimom u prethodne dvije godine preduzela sve u mjeri mogućeg da poboljša uslove rada, a što je decenijama unazad izostajalo. U prilog tome govori i uvećanje zarada zaposlenih i to prvi put zaposlenima na šalterima, a drugi put za 790 zaposlenih sa najnižim primanjima.

Isto tako, radi poboljšanja uslova rada u prethodne dvije godine preduzete su aktivnosti na obnovi voznog parka, čiju strukturu su činila starija i nerijetko dotrajala vozila. Imajući to u vidu nabavljeno je 185 novih mopeda za poštare i 40 novih električnih mopeda za poštare, nabavljeno je pet novih električnih dostavnih vozila i tri nova vozila teretnog programa. Takođe, preduzete su brojne aktivnosti na obnovi prostora i zamjeni mobilijara koji je datirao još iz socijalističkog društveno-političkog uređenja, pa je jasno sa kakvim izazovom smo se suočili budući da se godinama nije ulagalo u obnovu prostora i mobilijara.

Istako je i to da se ovom prilikom sve aktivnosti ne mogu ni pobrojati, već da je naglasak dao samo na najznačajnije, dok će se ostalim aktivnostima novi izvršni direktor upoznati kroz neposredan rad sa kolegama, kojima se tom prilikom zahvalio na predanom radu, a rezultati koji su postignuti predstavljaju satisfakciju za nesebično uloženi trud i rad.  

Kao posebno važno gdin Dragan Tufegdžić je istakao da se Pošta Crne Gore u brojnim situacijama suočila sa recidivima prošlosti, koji su svoj puni negativni potencijal prikazali kada je objelodanjeno mišljenje nezavisnog revizora u odnosu na finansijske iskaze za 2021. godinu. U mišljenju je konstatovano da se nepokretna imovina koja čini osnovni kapital društva u obimu od 66% u katastru nepokretnosti ne vodi na društvo. Kao odgovorni organi upravljanja Odbor direktora i izvršni direktor su preduzeli sve mjere da se ovo decenijsko nepravilno postupanje ispravi, zbog čega je u konačnom i podnijeta tužba za utvrđivanje prava svojine pred nadležnim sudom.

Na kraju gdin Dragan Tufegdžić poželio svom nasljedniku na mjestu izvršnog direktora srećan i uspješan rad.

Novoizabrani izvršni direktor gdin Josip Đurašković se zahvalio svom prethodniku na iskrenim riječima i lijepim željama. Ukazao je da prepoznaje uložen trud i energiju tokom ove dvije godine, da su postignuti rezultati impresivni, da dijeli viziju razvoja sa kojom je upoznat, te da će nastojati da svi strateški pravci koje je njegov prethodnik utemeljio budu ispunjeni. U tom smislu, izrazio je očekivanje da će Pošta Crne Gore i u narednom periodu bilježiti dobre rezultate.

Na kraju gospoda Dragan Tufegdžić i Josip Đurašković su saglasno konstatovali da vjeruju u bolju budućnost za Poštu Crne Gore i državu Crnu Goru.