Pošta Crne Gore i Pošta Srbije potpisale ugovor o ustupanju predmeta iz zbirke PTT muzeja

Pošta Crne Gore i Pošta Srbije potpisale ugovor o ustupanju predmeta iz zbirke PTT muzeja

Izvršni direktor Pošte Crne Gore Josip Đurašković i direktor Pošte Srbije Zoran Đorđević, nakon svečanog otvaranja Balkanfile, potpisali su ugovor o ustupanju predmeta iz zbirke PTT muzeja. Prema ovom ugovoru, Pošti Crne Gore ustupljena je uniforma Đura Šoća. Đuro Šoć (1861-1923) bio je upravnik poštansko-telegrafske stanice na Cetinju i, za vrijeme Kraljevine Crne Gore, upravnik vojnih telegrafa.  Ugovor je potpisan u trenutku kada Pošta Crne Gore intenzivira rad na objedinjavanju muzejske zbirke koja će na sveobuhvatan način predstaviti izuzetnu istoriju poštanskog saobraćaja u Crnoj Gori. Balkanfilu, međunarodnu filatelističku izložbu, koja je održana u Beogradu od 12. od 14. oktobra posjetili su, na poziv Pošte Srbije, predsjednik Odbora direktora Pošte Crne Gore Igor Bulatović i direktor Đurašković.