Pozitivan finansijski rezultat u prošloj godini

Pozitivan finansijski rezultat u prošloj godini

Pošta Crne Gore je u 2023. godini ostvarila pozitivan finansijski rezultat u iznosu 126.605 €, navedeno je u Finansijskim iskazima za 2023. godinu koje je danas usvojio Odbor direktora Kompanije. 

Ukupni prihodi Pošte Crne Gore u 2023. godini bilježe rast od 17,6%  u odnosu na 2022. godinu i iznose 21.102.599 €.

Najveći uticaj na rast prihoda su imali prihodi od pismonosnih i paketskih usluga, što je posljedica novih ugovora i klijenata, te porasta broja paketa čiji je sadržaj roba kupljena onlajn.

Rast bilježe i prihodi od usluga novčanog poslovanja na šta su u najvećem djelu uticale socijalne isplate Fond-a PIO kao i  povećanja cijena provizije za uplatu na žiro račun iz oktobra prošle godine. Značajan rast prihoda, takođe, ostvarile su usluge Post Express i digitalni certifikat.

Povećanje cijena na globalnom tržištu uslovilo je i rast troškova u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi ostvareni u 2023. godini iznose 17.912.124 € i veći su u odnosu na isti period prošle godine za 11,2%, a u odnosu na plan za 8,7%.

Dobar poslovni rezultat ima svoj poseban značaj s obzirom na povećanje zarada u maju od 10 odsto za zaposlene sa najnižim koeficijentima, te izmjene kolektivnog ugovora u dijelu obračunske vrijednosti koeficijenta, odnosno povećanje zarada za sve zaposlene u neto iznosu od 100 € od oktobra prošle godine. Osim povećanja zarada, važno je napomenuti da je, tokom prethodnog perioda, investirano u tehnološku opremu, modernizaciju i proširenje kapaciteta, kako bi se postiglo optimalno korišćenje resursa i bolje tržišno pozicioniranje Kompanije.

Navedeni rezultati govore o opravdanosti ulaganja iz prethodnog perioda i, svakako, postignutom nivou zajedništva i fokusu na rezultat kod većine zaposlenih.