Publikovana marka “100 godina od rođenja Branka Filipovića Fila”

Publikovana marka “100 godina od rođenja Branka Filipovića Fila”

Pošta Crne Gore publikovala je prigodno izdanje poštanskih maraka i Koverat prvog dana u okviru izdanja “100 godina od rođenja Branka Filipovića Fila”.

Dizajnersko rješenje ovog prigodnog izdanja potpisuje Radojka Vujović, grafička dizajnerka sa Cetinja.

Na Koverti prvog dana naveden je tekst o Branku Filipoviću Filu:

Branko Filipović Filo, crnogorski slikar, rođen je na Cetinju 1924, a preminuo je 1997. godine u Beogradu. Bio je jedan od naših najizrazitijih predstavnika enformela, kao i apstraktne umjetnosti uopšte.

Školovao se u Umjetničkoj školi na Cetinju, kod profesora Petra Lubarde, da bi nastavio u Herceg Novom, gdje završava ovu čuvenu školu u klasi profesora Mirka Kujačića.

Akademiju likovnih umjetnosti završava u Beogradu. Uporedo sa studijama, pohađa specijalni kurs kod Mila Milunovića i umjetničku radionicu freskoslikarstva kod prof. Jaroslava Kratine. Imao je veliki broj samostalnih i grupnih izložbi u svim značajnijim svjetskim centrima.

Dobitnik je Trinaestojulske nagrade, Cetinjskog likovnog salona „13. novembar“  i brojnih drugih značajnih nagrada i priznanja. Posthumno je nagrađen nagradom „Petar Lubarda“ za izuzetno likovno djelo. Bio je član CANU.