Publikovana marka “150 godina od uspostavljanja redovne pošte”

Publikovana marka “150 godina od uspostavljanja redovne pošte”

Crnogorski konzul u Skadru, Jan Vaclik, u pismima iz 1863. godine, prvi je ukazao knjazu Nikoli na neodložnu potrebu za uvođenjem poštanske službe u Crnoj Gori. Odgovorni crnogorski krugovi tome su pristupili sa najvećom ozbiljnošću. Jovan Sundečić, dvorski savjetnik i lični sekretar knjaza Nikole, upućen  je u Beč 1871. godine, sa zadatkom da u direktnim pregovorima reguliše poštanski promet između Austrougarske i Crne Gore. Tome je uslijedilo potpisivanje poštanske konvencije u Zadru 25. 5. 1871. godine, koja je stupila na snagu tek januara 1873. godine, nakon potpisivanja od strane austrougarskog ministra inostranih poslova, grofa Đule Andrašija, navedeno je na FDC – u Dan marke 150 god. od uspostavljanja redovne pošte koje je Pošta Crne Gore danas publikovala.

Izdanje sadrži prigodnu marku i koverat prvog dana.

Dizajnersko rješenje potpisuje Ana Pejović, grafička dizajnerka sa Cetinja.