U akciji “Lako je – donesi čep i doprinesi nečijem dobru” do sada sakupljeno 215 kg materijala

U akciji “Lako je – donesi čep i doprinesi nečijem dobru” do sada sakupljeno 215 kg materijala

U našim poslovnicama, u okviru akcije „Lako je-donesi čep i doprinesi nečijem dobru“, samo u drugoj polovini prošle godine sakupljeno je 215 kilograma čepova. 

Dio materijala koji je sakupljen u ovoj akciji odložen je u prostorima Deponije Podgorica kako bismo se pridružili regionalnoj kampanji Čep za hendikep. Podsjetimo, čepovi će biti predati reciklerima kako bismo zauzvrat dobili pomagala koja ćemo donirati licima sa invaliditetom. Ovu društveno-odgovornu akciju pokrenula je naša koleginica Saveta Ilić iz Herceg Novog prije 12 godina. Za ovo vrijeme, naša koleginica je za nekoliko svojih sugrađana obezbijedila invalidska kolica. Inspirisani Savetinom istrajnošću i rezultatima, akciju smo proširili na sve poslovnice Pošte Crne Gore.

Prilikom raspodjele čepova, ovog puta odlučili smo da dio sakupljene ambalaže predamo i organizaciji Zeleni talas u okviru kampanje „Dočekajmo zajedno čistiju 2024. godinu“. Od materijala koji smo predali organizaciji Zeleni talas biće izrađene eko-klupe koje će biti postavljene u dvorištima obrazovnih i zdravstvenih ustanova.

Čepovi su do odredišta transportovani električnim teretnim vozilom Pošte Crne Gore.

Pozivamo kolege i građane da nastavimo sakupljanje čepova i doprinesemo kvalitetnijem životu.