Upotreba markice Crvenog krsta od 14. do 21. septembra

Upotreba markice Crvenog krsta od 14. do 21. septembra

U vrijeme „Nedjelje borbe protiv tuberkuloze“, koju Crveni krst obilježava u periodu od 14. do 21. septembra, sve pošiljke u unutrašnjem saobraćaju, izuzev novina i časopisa, pri predaji moraju biti opremljene i posebnom markicom čija je vrijednost 0,25 €.

Poslovnim korisnicima Pošta će izdavati posebne markice na osnovu priloženog dokaza o uplati na žiro račun Crvenog krsta 520-426-105-26.

Ukupan iznos od prodaje ovih markica biće uplaćen na žiro račun Crvenog krsta Crne Gore.

Pošta Crne Gore obračun i naplatu ovih sredstava vrši u skladu sa odredbama Zakona o Crvenom krstu Crne Gore.