Zaštita prirode – Meandri Ćehotine

Zaštita prirode – Meandri Ćehotine

Prigodna marka
Tabak
Koverat prvog dana
Prigodan žig prvog dana

Kataloške informacije

Autor:
Romana Pehar
Štampa:
"Blicdruk" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
29.00 X 35.00 mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,30 EUR
Tiraž:
40 000 serija
FDC:
1

Opis

Ćehotina je 125 km duga rijeka koja protiče kroz sjevernu Crnu Goru i istočnu Bosnu i Hercegovinu.

Izvire pod planinom Stožer u Crnoj Gori .

Većim dijelom svog toka prolazi kroz područja u kojima gotovo da nema naselja, te ulazi u Pljevaljsku kotlinu i sam grad Pljevlja. Svojim tokom u Pljevljima pravi meandre nesvakidašnje ljepote.

Pošta Crne Gore u okviru izdanja “Zaštita prirode – Meandri Ćehotine” publikuje prigodnu marku, koverat prvog dana i maksimum kartu.

Dizajnersko rješenje: Romana Pehar, slikarka iz Kotora.